Inledning

Kortfördelningar

Öppningsbud

Utgång-Slam

Bra eller dåliga kort

Eddie Kantars värderingsprinciper

Svarshandens första bud

Öppnarens andra bud efter svaret 1NT

Svararens andra bud efter 1NT över en spader


 
Webmaster


besöksräknare