<<Till startsidan

 

Den här brickan spelades en partävlingskväll i mars 2006

 

 

ª

 

 

©

A 6 2

 

¨

A K 3

 

§

A D 10 8 4 3 2

 

ª

A 9

 

ª

J 10 8 6 5

 

©

D J 10 5 4

N

 

©

9

 

¨

 

V

Ö

 

¨

J 10 9 8 7 4 2

 

§

K J 9 7 6 5

S

 

§

 

 

 

ª

K D 7 4 3 2

 

©

K 8 7 3

 

¨

D 6 5

 

§

 

 

NOTERINGAR

 

Par n:r N-S

Par n:r Ö-V

Kontrakt

D/RD

Spelförare

Antal stick

Poäng N-S

Poäng Ö-V

1

10

5 kl

D

N

-4

 

1100

3

13

3 ru

D

Ö

-2

300

 

6

5

3 kl

 

V

-3

150

 

8

4

4 ru

D

Ö

-3

500

 

9

7

3 NT

 

N

-2

 

200

11

12

4 rut

D

Ö

-4

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Till startsidan