<<Till startsidan

 

Sala maj 2004

 

Hej Bridgevänner

 

En kort presentation av Sala BS. Klubben har drygt 40 medlemmar och vi spelar måndagar med start kl. 18.30.  Deltagarna kommer till huvuddelen från Sala, men också från Heby, Morgongåva, Vittinge och Salbohed och andra närbelägna orter. Ibland har vi mer långväga gäster t.ex. från Uppsala. Under flera år har vi haft en ganska omfattande kursverksamhet i Sala men även några kurser i Heby. Vi har lyckats få en stor del av eleverna att fortsätta med att spela på klubben och nu utgör de ung. hälften av alla deltagare, och därmed har vi fått en fin blandning av yngre och äldre samt av nya och gamla bridgeuvar. Vi spelar för det mesta partävling. Vi har mycket trevligt på våra bridgekvällar inte minst tack vare vår duktiga och hängivne tävlingsledare. Känner ni igen beskrivningen av en typisk landsortsklubb?

 

Nu till mina funderingar.

”I kväll var det svårt, vi hade ju inga kort.” Som bridgespelare har man då och då hört liknande uttryck och kanske själv varit i en sådan situation då man mest spelat försvar i en partävling. Är det verkligen mycket lättare att vara spelförare än försvarare?

 

Om det mesta går ens väg en spelkväll och speciellt om man skulle råka vinna så tänker man inte så mycket på hur många gånger man varit spelförare. Det bara flyter på.

Liknande tankar har stört mig, har inte alla par samma chans i en partävling. Hur stor inverkan på slutresultatet har turen att få bra kort och därmed kunna bli spelförare i många givar?

Därför beslöt jag att göra något av mina funderingar. Vi brukar vara runt 16 par och spela 22 brickors partävling. Efter tävlingen har jag gått igenom brickprotokollen och sett efter hur många gånger varje par varit spelförare. Detta har jag sedan sammanställt med parens slutresultat i procent den kvällen. Så har jag fortsatt 20 vanliga partävlingar och därmed fått ett grundmateriel som består av 289 pars värden, och där finns inte längre parnummer eller namn med. Värdena består av resultaten i procent jämförda med hur många gånger man varit spelförare en kväll. Antalet kontrakt för ett par en kväll varierar från lägst 5 till max 16 stycken, och resultatet i procent från c:a 30 till c:a 70.  Som förväntat har de flesta haft kontraktet runt 10-11 gånger per kväll, eftersom vi spelar 22 brickor. Rundpass har förekommit vid några tillfällen. K/K nedan betyder Kontrakt/ Kväll.

 

2)

Segrarna kontra antalet spelade kontrakt.  Observera att under dessa 53 tävlingskvällar har 18  olika parkonstellationer vunnit.

 

 

 

 

Mycket märkligt är utfallet för de 55 vinnarna (delad seger 2 ggr). Man måste tydligen ha bra kort och naturligtvis utnyttja dessa på ett bra sätt.

 

 

Om man gjorde en än mer omfattande statistisk undersökning skulle kanske resultatet bli något avvikande detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelförare antal

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

ggr en kväll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnarnas frekvens.

 

 

2

5

7

10

10

10

5

2

3

1

55

 

Delad seger 2 ggr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Denna bild vill visa hur resultat över resp. under medel fördelar sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelförare antal

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

ggr en kväll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Över medel

3

1

7

16

34

65

69

64

47

22

12

12

2

354

 

Medel

 

1

 

 

2

4

1

3

2

1

1

1

 

 

16

 

Under medel

3

9

14

29

55

59

56

40

38

15

5

6

1

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Här finns uträknade  medelvärden på procenttalen från huvudmaterielet för varje värde på "Antal kontrakt en kväll.  Bild 4) visar alltså

 

 

 

genomsnittligt resultat i procent för ett par som spelat ett  visst antal kontrakt under en tävling om 22 brickor.

 

 

 

 

 

 

Om man bortser från de extrema utfallen 5 (ev även 6) och 17 ggr, så ser man en någorlunda jämn men otvetydig ökning av medelvärdet i procent.

 

 

Av bilden kan dras  slutsatsen,  att det är lättare att nå ett bra resultat i partävling om man får bra kort och kan ta hand om fler kontrakt.   

 

 

 

 Men många kontrakt en kväll ger inte automatiskt en bra placering.  Man måste hela tiden värdera och ev. omvärdera sina kort.

 

 

 

 

Ska vi bjuda utgång eller inte, ska man bjuda en gång till i en konkurrensbudgivning och kanske få straff eller ska man passa ? ? ?

 

 

 

 Kanske påverkas man psykologiskt positivt när man får fina händer och spelar hem många kontrakt.

 

 

 

 

 

 

Än en gång: det är lättare att komma över medel en kväll om man får "bra kort" , åtminstone vid partävlingar i Sala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K / K

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelresultat

47,1

41,4

46,2

47,8

47,1

49,8

50,6

52,0

51,0

51,6

52,2

54,6

58,1

 

 

i procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast sju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par har haft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontraktet 5 ggr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många kontrakt en kväll leder naturligtvis inte automatiskt till ett bra slutresultat, Man måste ju hela tiden värdera och ev. omvärdera sina kort; ska man bjuda utgång eller inte, ska man bjuda en gång till i en konkurrenssituation eller ska man passa eller t.o.m. dubbla ?  Men med ”bra kort” har man större svängrum och kan pressa budnivån där motståndarna inte kan konkurrera. Om motståndarna offrar sig mot t.ex. ett utgångsbud och får fyra dubblade straffar, vilket par har då de bästa korten? Ett gott recept är tydligen: skaffa dig bra kort och bjud lagom offensivt samt spela hyfsat och ge inte motståndarna alltför många favörer.

Avsikten med denna undersökning har enbart varit att se vad som händer på Sala BS, jag menar inte att det går att överföra direkt till andra klubbar eller till högre bridgenivåer. Det vore intressant att få ta del av andras erfarenheter på det här området.

 

Anmärkning: Vid jämnt antal par spelar samtliga 22 brickor.  Vid udda antal deltagande par spelar ”sitteparen” 22 brickor och övriga, som vandrar runt, 20 brickor. Jag har då valt att låta dessa par ”vara spelförare” på 1 bricka av 2 vid blindbordet, vilket ju är mycket sannolikt enligt ovan och alltså inte påverkar slutresultatet särskilt mycket. Dessutom får paret vid blindbordet spelad procent på den ronden.

 

Det viktigaste är ju inte att vinna utan att ha trevligt tillsammans och att kanske få ett minnesvärt spel med sig hem. 

 

Med bridgehälsningar från

 

Bo Jacobsson

 

<<Till startsidan