<<Till startsidan

 

Sala Bridgesällskaps styrelse

Ordförande:

Lars Wiberg

Sekreterare:

Johnny Kullberg

Kassör:/TL

Bo Östlund

Övriga ledamöter

Therese Cedervång,  Kristina Pettersson, Tord Cedervång

Valberedning:

Siw Frank

Revisor

Lars Andersson

Revisorsersättare

Stefan Persson

 

Nästa årsmöte är 2025-04-25 kl. 18:15
Skriftliga undertecknade motioner till årsmötet lämnas
till styrelsen senast 2025-02-04

 

<<Till startsidan