<<Till startsidan

 

Sala Bridgesällskaps styrelse

Ordförande:

Lars Wiberg

Sekreterare:

Jonny Kullberg

Kassör:/TL

Bo Östlund

Övriga ledamöter

Therese Cedervång,  Kerstin Dahlström,  Grethe Svendsen

Valberedning:

Siw Frank

Revisor

Lars Andersson

Revisorsersättare

Stefan Persson

 

Nästa årsmöte är 2020-01-27 kl. 18:15
Skriftliga undertecknade motioner till årsmötet lämnas
till styrelsen senast 2019-10-31

 

<<Till startsidan